SENASTE NYTT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

7. dec, 2020
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
2020 blev ett verksamhetsår som tyvärr inte alls blev vad vi hade planerat och hoppats på grund av Corona epidemien som slog till med full kraft redan i mars månad. Detta medförde att vårt planerade årsmöte den trettionde mars där vår landshövding Carl Fredrik Graf och handbollslegendaren Stig Lennart Olsson efter själva årsmötet skulle intervjuas av Bosse Olsson fick ställas in med kort varsel.
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten.
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av : Ordförande Sven Hagman, vice ordförande Bengt Samuelsson, kassör Marianne Andersson-Sager, sekreterare, Kjell Augustsson, ledamöter Beo Röhs, Bengt Rehn,Lennart Nilsson och Kenneth Thapper
Trots de stora problemen med Covid-19 lyckades vi genomföra ett fysiskt årsmöte som ägde rum i den 11 november i Föreningarnas Hus i Motala.
Det blev ett rekordsnabbt årsmöte detta märkliga år. Av kända skäl har det mesta blivit inställt varför det blev en ganska tunn verksamhetsberättelse.
Glädjande nog har medlemsantalet ökat något och den ekonomiska redovisningen visade på ett överskott på drygt 10.000 kronor.
Glädjen av ett ekonomiskt överskott grumlas dock av det faktum att överskottet i huvudsak beror på att planerade aktiviteter fått ställas in.
Vid årsmötet avgick Bengt Rehn efter 18 års förtjänstfullt styrelsearbete.
Som bevis på föreningens uppskattning valdes Bengt Rehn enhälligt till hedersledamot i ÖIHS.
Ny i styrelsen blev Karl-Erik Karlsson Linköping i övrigt blev det omval på samtliga poster.
Idrottsmuséet
Vår utställning om gamla idrottsarenor i Linköping som öppnades i slutet av 2019,
Folkungavallen- 100 åringen som försvann
Tinnerbäcksbadet -81 åringen som förnyas
Gamla IP- som blev p-plats för Tinnis och numera bebyggd med bostadshus, och som skulle vara kvar till maj juni 2020 och då ersättas av en utställning om golfklubbar i Östergötland är fortfarande kvar då vi tyvärr tvingades stänga muséet i slutet av mars och har varit stängt sen dess.
Medlemsresor
Årets planerade medlemsresor kortresan och heldagsresan fick inställas på grund av Covid-19.
Idrottscafe
Även årets planerade idrottscaféer till Kimstad och Stjärnorp fick inställas på grund av rådande Covid-19.
Medlemstidningen
Vi lyckades ge ut 2 nummer av vår medlemstidning under det gångna året med innehåll om bl.a. lokalt idrottshistoriskt material och information om vårt museum och våra resor.
Slutord
ÖIHS riktar ett stort tack till RF-SISU Östergötland samt Linköpings kommun för gott samarbete och ekonomisk stöttning.
Slutligen ett varmt tack till alla våra medlemmar för all hjälp och engagemang under året.
Linköping 2021 02.16.
29. mar, 2021
ÅRSMÖTET 2020
ÅRSMÖTET 2020
Vårt idrottshistoriska sällskap genomförde sitt årsmöte
den 11 november i Föreningarnas Hus, Motala.
Det blev ett rekordsnabbt årsmöte detta märkliga år.
Av kända skäl har det mesta blivit inställt, varför det blev
en ganska tunn verksamhetsberättelse att redovisa.
Värt att notera är att medlemsantalet trots den begränsade verksamheten ökat något och att det rent ekonomiskt blev ett överskott på drygt 10 000 kronor. Glädjen av ett ekonomiskt överskott grumlas dock av det faktum att överskottet i huvudsak beror på att planerade aktiviteter fått ställas in.
I övrigt kan noteras att Bengt Rehn avgick efter mångårigt förtjänstfullt styrelsearbete. Som bevis på föreningens uppskattning valdes Bengt Rehn enhälligt till hedersledamot i ÖIHS.
Ny i styrelsen efter Bengt Rehn blev Karl-Erik Karlsson Linköping mera känd under smeknamnet Kalle ballong.
Kalle har ett mångårigt engagemang inom Linköpings Korpen och Karle IF.
I övrigt blev det omval på Sven Hagman som ordförande,
Kjell Augustsson sekreterare, Kenneth Thapper vice sekreterare och Lennart Nilsson ledamot.
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS