SENASTE NYTT

ÅRSMÖTET 2020

7. dec, 2020
ÅRSMÖTET 2020
Vårt idrottshistoriska sällskap genomförde sitt årsmöte
den 11 november i Föreningarnas Hus, Motala.
Det blev ett rekordsnabbt årsmöte detta märkliga år.
Av kända skäl har det mesta blivit inställt, varför det blev
en ganska tunn verksamhetsberättelse att redovisa.
Värt att notera är att medlemsantalet trots den begränsade verksamheten ökat något och att det rent ekonomiskt blev ett överskott på drygt 10 000 kronor. Glädjen av ett ekonomiskt överskott grumlas dock av det faktum att överskottet i huvudsak beror på att planerade aktiviteter fått ställas in.
I övrigt kan noteras att Bengt Rehn avgick efter mångårigt förtjänstfullt styrelsearbete. Som bevis på föreningens uppskattning valdes Bengt Rehn enhälligt till hedersledamot i ÖIHS.
Ny i styrelsen efter Bengt Rehn blev Karl-Erik Karlsson Linköping mera känd under smeknamnet Kalle ballong.
Kalle har ett mångårigt engagemang inom Linköpings Korpen och Karle IF.
I övrigt blev det omval på Sven Hagman som ordförande,
Kjell Augustsson sekreterare, Kenneth Thapper vice sekreterare och Lennart Nilsson ledamot.
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS