Historik,målsättning,medlemsavgifter o adress E-post mm

SÄLLSKAPETS HISTORIK, MÅLSÄTTNING och AVGIFTER

ÖSTERGÖTLANDS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
bildades den 29 oktober 1998 på Norrköpings Stadsmuseum
Det första mötet leddes av Norrköpingsprofilen Wille Andersson.


ÖIHS målsättning
- Väcka och underhålla intresset för idrottsrörelsens historia och förena dem som delar detta intresse
-Stimulera till breddad forskning kring olika sporters uppkomst och utveckling i Östergötland

-Presentera intressanta utställningar i Idrottsmuséet
-Inbjuda till kulturarrangemang kring idrottshistoria
-På olika sätt dokumentera idrottsrörelsens utveckling
-Låta fotografier bli en viktig del av idrottshistorien.

Medlem blir du genom att till pg 1851566-8 betala

  Avgifter för 2024

200:- för privatperson
250:- för förening, förbund eller sällskap
300:- för institutioner mm
500:- för företag

Som medlem erhåller du årligen 4 st utgåvor av föreningens medlemstidning.

Dessutom inbjudningar till studieresor och idrottscaféer.

Sällskapets postadress: ÖIHS, Lispundgatan 11 

587 39 Linköping

Besöksadress: IDROTTSMUSEET,  Vidingsjö Motionscentrum, Linköping

 Tillfällig E-post: sven.hagman@telia.com
Ansvarig för hemsidan: Sven Hagman